Një Shpëtimtar Ka Lindur

Zbuloni Përse Kemi Nevojë për një Shpëtimtar
Më shumë se 2.000 vjet më parë, Perëndia e dërgoi Jezu Krishtin për të qenë Shpëtimtari ynë. Jezu Krishti u lind që të na shpëtonte të gjithëve nga mëkatet tona, që ne të mund të lindeshim përsëri e të ktheheshim për të jetuar me Perëndinë një ditë. Le të gëzohemi fort këtë periudhë Krishtlindjeje, sepse për ne të gjithë #NjëShpëtimtarKaLindur.

ÇFARË DOMETHËNIE KA NJË SHPËTIMTAR PËR NE
GIF-e PËR KRISHTLINDJE
A DONI MË SHUMË PËRMBAJTJE RRETH SHPËTIMTARIT, JEZU KRISHTIT?
Merreni buletinin tonë falas të lajmeve. Shkruajeni adresën tuaj të postës elektronike.
Ose
Mësoni më shumë rreth jetës dhe misionit të Jezu Krishtit këtu.
MERRNI PJESË TE NJË SHËRBIM KRISHTLINDJEJE ME NE
Gjeni një kishë pranë jush që të merrni pjesë në një shërbim të veçantë Krishtlindjeje gjatë muajit dhjetor.
Shtyp dhe Shpërnda
Çfarë do të thotë për ju fjalia #NjëShpëtimtarKaLindur? Shtypeni një shenjë më poshtë dhe shpërndajeni në mediat shoqërore.