#NjëShpëtimtarKaLindur

Një Shpëtimtar Ka Lindur

Më shumë se 2.000 vjet më parë, Perëndia dërgoi Jezu Krishtin, Shpëtimtarin tonë. Duke filluar nga 29 nëntori, ne ju ftojmë të vizitoni krishtlindja.mormon.org dhe të zbuloni përse.

#NjëShpëtimtarKaLindur