Aleluja

Ndiqeni Atë dhe Gjeni një Jetë të Re
Aleluja – Fjalë hebraike për “Kremtoni Zotin”. Por çfarë do të thotë ajo në të vërtetë? Ndërsa e kremtojmë Ringjalljen e Jezu Krishtit këtë Pashkë, zbuloni se si kjo thirrje e lashtë për gëzim, shpresë dhe dashuri është një përmbledhje e përshtatshme e misionit të pakrahasueshëm të Krishtit – dhe premtimi i Tij për një jetë të re për të gjithë ne.

Ndiqeni Atë
Pashka është një kohë për të kujtuar gjithçka që ka bërë Jezu Krishti për ne. Gjithashtu është një kohë për të marrë parasysh ftesën e Tij të thjeshtë, që ka fuqinë për të na shndërruar ne përgjithmonë: “Eja, më ndiq”.
#Aleluja Për …
Shpërndajeni Mesazhin


#Aleluja Për …
A DONI MË SHUMË INFORMACION RRETH SHPËTIMTARIT, JEZU KRISHTIT?
Merreni buletinin tonë falas të lajmeve. Shkruajeni adresën tuaj të postës elektronike më poshtë.
Ose mësoni më shumë për jetën dhe misionin e Jezu Krishtit këtu.