Gjeni Një Jetë të Re

Aleluja – Fjalë hebraike për “Kremtoni Zotin”. Por çfarë do të thotë ajo në të vërtetë? Këtë Pashkë, zbuloni se si një thirrje e lashtë për gëzim, shpresë dhe dashuri është e lidhur në mënyrë të pandashme me jetën dhe misionin e Jezu Krishtit – dhe premtimin e Tij për një jetë të re për të gjithë.