Ndiqeni Atë

Gjatë Pashkës, ne i kushtojmë vëmendje të veçantë gjithçkaje që ka bërë Jezu Krishti për ta bekuar jetën tonë. Por çfarë është ajo që Ai kërkon nga ne? Përgjigjja është një përgjigje e thjeshtë – vetëm tri fjalë – por ka fuqinë për ta ndryshuar përgjithmonë jetën tonë: “Eja, më ndiq”.
Kërkoni një Libër Mormoni falas
Plotësojeni formularin më poshtë dhe misionarët në zonën tuaj do t’jua dorëzojnë vetë një kopje falas të Librit të Mormonit (kufiri është një libër për shtëpi).
Duke klikuar te ‘Submit’ [‘Dorëzo’], ju bini dakord që jeni të paktën 18 vjeç ose keni miratimin e një të rrituri.