Filloje Materialin Filmik

The video player could not be built.

Mësoji Parimet e Paqes nga #PRINCiPAQES

Më shumë se 2.000 vjet pasi Isaia e quajti Atë Princin e Paqes, Jezu Krishti ende mund të na ndihmojë të gjejmë paqe nëse i nxëmë mësimet e Tij dhe e ndjekim shembullin e Tij. Në ç’mënyrë Ai të ka udhëhequr drejt paqes? Tregoje përvojën tënde dhe shpërndaje këtë material filmik për t’i ndihmuar të tjerët që të gjejnë të njëjtën paqe.
Domethënia e Javës së Shenjtë
Java e fundit e jetës së Shpëtimtarit e ndryshoi botën përgjithmonë. Zbulo se si ngjarjet e secilës ditë na ndihmojnë ta vlerësojmë misionin e Tij të mrekullueshëm.

Si të Marrësh Pjesë në Zonën Tënde