ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Çfarë Besojnë Mormonët

Ne jemi të gjithë fëmijë shpirtërorë të një Ati të dashur Qiellor që na dërgoi në këtë tokë për të mësuar dhe për t’u rritur në një gjendje të vdekshme. Si mormonë, ne jemi ndjekës të Jezu Krishtit. Ne e jetojmë jetën tonë për t’i shërbyer Atij dhe për ta dhënë mësim planin e përjetshëm të Tij për secilin prej nesh.

Çfarë besojnë mormonët rreth
Jezu Krishtit