ComeuntoChrist.org Në mbarë botën
Libri i Mormonit

Kërkoni një kopje pa pagesë të Librit të Mormonit

Libri i Mormonit: Një Dëshmi Tjetër e Jezu Krishtit, një anal i veprimeve të Perëndisë me banorët e Amerikës së lashtë (Mësoni më shumë rreth Librit të Mormonit).

Thjesht plotësoni formularin poshtë dhe ne do t’ju dërgojmë një kopje pa pagesë të Librit të Mormonit (kufiri një libër për shtëpi). Ai është dhuratë nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ose ju mund gjithashtu të lexoni ose dëgjoni Librin e Mormonit në internet.

Lutemi futni informacionin tuaj vetjak më poshtë për të marrë kopjen tuaj pa pagesë.
Ose, ju mund të telefononi pa pagesë në numrin 877-537-0003 (vetëm në SHBA).

Lutemi shenjoni fushat e kërkuara më poshtë.

Faleminderit që e kërkuat Librin e Mormonit nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ju duhet të kontaktoheni nga misionarët brenda pak ditësh.