ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Mendoni për veprimtaritë tuaja të përditshme. Cilat janë ato gjëra me të cilat merreni çdo ditë ku nuk mund të shihni rezultatet përfundimtare? Si ju nxit besimi për të vepruar?