ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

A mund të mendoni për një sfidë të veçantë në familjen tuaj për të cilën parimet e ungjillit kanë ndihmuar që të kapërcehet?