ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Lutemi shpjegoni rolin që luan lutja në jetën tuaj?