ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

A miraton Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme parti politike?

Përgjigje Zyrtare

Kisha ka bërë deklaratën publike që vijon në shumë raste përpara zgjedhjesh të mëdha: “Parime që përputhen me ungjillin gjenden në platformat e të gjitha partive të mëdha politike. Ndërsa Kisha nuk miraton kandidatë, platforma apo parti politike, anëtarët nxiten që të jenë pjesëmarrës të plotë në çështje politike, qeverisëse dhe të komunitetit."