ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Përse keni 12 Apostuj? Ata ishin thjesht për kohën e Jezu Krishtit, jo të zëvendësoheshin me apostuj të rinj.

Përgjigje Zyrtare

Është e qartë nga Dhiata e Re se, pasi Jezusi vendosi 12 apostujt e Tij, ai grup ose Kuorum i të 12-ve duhej të vazhdonte pas ngjarjeve te Veprat e Apostujve kapitulli 1, ku 11 apostujt, nën drejtimin e Pjetrit, zgjodhën Mateun si apostull të ri për të zëvendësuar Judën.

Pali, autori i një numri librash në Dhiatën e Re, u zgjodh gjithashtu si apostull. Pali tregon se kisha është ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve (Efesianëve 2:19–20) dhe shënon funksionin e tyre që të na bëjnë të arrijmë “te uniteti i besimit" (Efesianëve 4:11–14).
(Shih Apostles në Bible Dictionary)