ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Çfarë është Fjala e Urtësisë rreth së cilës flasin mormonët?

Përgjigje Zyrtare

Trupi ynë është një dhuratë e çmuar nga Perëndia. Për të na ndihmuar t’i mbajmë trupat dhe mendjet tona të shëndetshme dhe të forta, Perëndia i dha Jozef Smithit në vitin 1833 një ligj për shëndetin. Ky ligj njihet si Fjala e Urtësisë (shih Doktrina e Besëlidhje 89:1-21).

Përveç theksimit të përfitimeve nga të ushqyerit e përshtatshëm dhe shëndetit fizik e shpirtëror, Perëndia ka folur kundër përdorimit të:

  • Duhanit.
  • Alkoolit.
  • Kafesë dhe çajit.
  • Drogave të paligjshme.

Perëndia premton bekime të mëdha fizike dhe shpirtërore për ata që ndjekin Fjalën e Urtësisë. Sot, komuniteti shkencor nxit disa prej po atyre parimeve që një Atë i dashur ia dha Jozef Smithit gati dy shekuj më parë.