ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Përse është e rëndësishme mbështetja te vetja për mormonët? Përse mormonët flasin rreth gatishmërisë për gjendje të jashtëzakonshme?

Përgjigje Zyrtare

Të qenit të përgatitur për mundësi gjendjesh të jashtëzakonshme na ndihmon të bëhemi të mbështetur te vetja. Të bëhesh i mbështetur te vetja të siguron më shumë pavarësi vetjake, zell, kursim dhe respekt për veten. Ajo të jep gjithashtu më shumë mundësi të shërbesh dhe të kujdesesh për të tjerë në nevojë.