ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Çfarë është Shoqata e Ndihmës?

Përgjigje Zyrtare

Shoqata e Ndihmës është organizata më e vjetër dhe më e madhe e grave në botë. Shoqata e Ndihmës u krijua në vitin 1842 për gratë 18 vjeç e lart. Qëllimi i saj është të ndërtojë besim dhe drejtësi vetjake, të forcojë familjet e shtëpitë, dhe të ndihmojë ata në nevojë.