ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Për çfarë do të bisedojnë misionarët mormonë kur të vizitojnë shtëpinë time?

Përgjigje Zyrtare

Misionarët ndajnë një mesazh rreth Jezu Krishtit dhe Shlyerjes së Tij për të gjithë njerëzit. Ata japin mësim rreth planit të madh të Atit tonë Qiellor të shpëtimit, që u jep të gjithë njerëzve mundësinë të kthehen tek Ai.