Ipasalida ang Video

The video player could not be built.

#KahayagsaKalibutan

Sukad unang nagpakita ang bag-ong bitoon ibabaw sa Bethlehem, ang Pasko nahimong usa ka panahon sa kahayag, nagpahinumdom nato nga si Jesukristo mao ang kahayag sa kalibutan. Kitang tanan, makasaulog sa Iyang pagkatawo pinaagi sa paghimo sa kalibutan nga usa ka dapit nga mahayag. Ang buhaton lamang nato mao ang pagsunod- sa Iyang kinabuhi, sa Iyang ehemplo, ug sa Iyang mga pagtulun-an. Sa pagbuhat sa ingon, kita adunay gahum nga #KahayagsaKalibutan.”