ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana

Ngano nga ang pagpaningkamot sa kaugalingon importante sa Mormons? Ngano ang Mormons maghisgot og emerhensya nga pagpangandam?

Opisyal nga Tubag

Ang pagkaandam alang sa potensyal nga mga emerhensya makatabang nato nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon. Ang pagpaningkamot sa kaugalingon maghatag og personal nga kagawasan, kakugi, pagdaginot ug pagtahud sa kaugalingon. Makahatag usab kini og dugang nga oportunidad sa pagserbisyo ug pag-atiman sa uban nga gikinahanglan.