ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan
Ang Basahon ni Mormon

Pangayo og libreng kopya sa Basahon ni Mormon

Ang Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo, usa ka rekord sa pakigsandurot sa Dios sa mga lumulupyo sa karaang Amerika (Pagkat-og dugang mahitungod sa Basahon ni Mormon)

Sa paghangyo sa mga misyonaryo sa paghatud sa imong libre nga kopya ug pagpakigbahin og mensahe, palihug kompletoha ang porma sa ubos. O mahimo usab nga imong basahon o paminawon ang Basahon ni Mormon sa online. Ang libro usa ka gasa gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Palihug i-type ang imong personal nga impormasyon sa ubos aron sa pagdawat sa imong libre nga kopya.
O, mahimong tawagon nimo kining toll free number 877-537-0003 (sa U.S. lang).

Palihug butangi og tsek ang gikinahanglan nga luna sa ubos.

Salamat sa pagpangayo og Basahon ni Mormon gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kontakon ka sa mga misyonaryo sa dili madugay.