ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang paghimo og matarung nga mga pagpili makatabang kanato nga mohimo og dugang pa nga matarung nga mga pagpili?