ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Hunahunaa ang imong inadlaw nga mga kalihokan. Unsa ang mga butang nga imong gibuhat matag adlaw nga dili nimo makita ang katapusang mga resulta? Sa unsang paagi nga ang hugot nga pagtuo makapalihok kanimo?