ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang imong kahibalo sa Plano sa Kalipay nakapausab/nakabenepisyo sa imong kinabuhi?