Účel Spasitele

KAŽDÝ Z NÁS ZAŽÍVÁ ZKOUŠKY A ZKLAMÁNÍ

Těžkosti jsou součástí života. Potýká se s nimi každý z nás. Tyto těžké časy však mají určitý smysl.DĚLÁME CHYBY, PROTOŽE JSME SMRTELNÍCI

Jsme zde, abychom se učili. A součástí učení se je i to, že děláme chyby. Můžeme se však ze svých zkušeností poučit, a díky tomu se zlepšovat.I PŘES NAŠE NEJLEPŠÍ ÚSILÍ JE MEZI NÁMI A BOHEM JISTÝ ODSTUP

Tento odstup si vytváříme, když se od Něho odvracíme. Někdy to děláme vědomě tím, že se rozhodneme Boha neuposlechnout. Jindy to děláme nevědomky. Kvůli tomuto odstupu jsme nešťastní.POTŘEBUJEME POMOC

Nedokážeme zvládnout všechno vlastními silami. Potřebujeme někoho, kdo uvidí věci z větší perspektivy ve chvílích, kdy to my sami nedokážeme. Někoho, jehož motivy jsou čisté. Spojence. Přítele. Obhájce.NĚKOHO, KDO ZCELA PŘESNĚ ROZUMÍ TOMU, CO ZROVNA PROŽÍVÁME

Skutečně můžete říct, že jste někdy potkali někoho, kdo ví naprosto přesně, jak se cítíte? Někoho, kdo se dokáže dokonale vžít do vaší situace? Opravdu existuje někdo, kdo doopravdy ví, čím procházíte, protože si tím sám také prošel.POTŘEBUJEME NĚKOHO, KDO NÁM MŮŽE POMOCI NAPRAVIT CHYBY A UZDRAVIT NAŠE RÁNY

Existuje někdo, kdo dokáže uzdravit jakoukoli ránu a napravit jakoukoli chybu. Žádná bolest ani výčitky nemusejí trvat na věky.ON DOKÁŽE PŘEMOSTIT ONU PROPAST MEZI NÁMI A BOHEM

Pokud jsme se vzdálili od toho, co nás v životě může činit šťastnými, můžeme nalézt naději v ujištění, že existuje cesta zpět. Budoucnost není vytesána do kamene. Máme přítele, který nás může přivést zpět k Bohu a vynahradit vše, v čem se nám něčeho nedostává.MÁME SPASITELE. A TÍM SPASITELEM JE JEŽÍŠ KRISTUS.

Narodil se před dávnými časy v malém městečku. Narodil se proto, aby spravoval zlomená srdce, a proto, aby posiloval naše slabosti. Narodil se proto, aby nás vysvobodil z našich břemen a znovu nás sjednotil s Bohem Otcem. Protože se Kristus narodil, my můžeme být znovuzrozeni. Neboť nám #narodilsespasitel.JAK MŮŽEME VYUŽÍT TOHO, CO NÁM SPASITEL NYNÍ NABÍZÍ?

Ježíš Kristus se narodil a zemřel proto, aby každý člověk měl příležitost rozhodnout se, jak naloží se svou budoucností. Trpěl, abychom se my mohli rozhodnout, že trpět nebudeme. Abychom se mohli rozhodovat pro dobro namísto zla, abychom se mohli rozhodnout změnit se, pokud se ocitneme na cestě, jež povede špatným směrem. Nejlépe tohoto daru můžeme využít tím, že se rozhodneme Ho následovat. Že přijmeme Jeho milost prostřednictvím pokání. Tímto rozhodnutím se rozhodujeme, že chceme být šťastní.CO ZNAMENÁ NÁSLEDOVAT KRISTA V DNEŠNÍ DOBĚ?

Následovat Ježíše Krista se rozhodujeme tím, že nasloucháme Jeho slovům a řídíme se Jeho příkladem. Poskytl nám návod, jak žít co nejlépe, s radostí a záměrem.