Najděme nový život

Aleluja – hebrejské slovo znamenající „Chvalte Pána“. Ale co to znamená doopravdy? O těchto Velikonocích zjistěte, jak je toto dávné zvolání naplněné radostí, nadějí a láskou neoddělitelně spojeno s životem a posláním Ježíše Krista – a s jeho zaslíbením nového života určeným nám všem.