#Aleluja za …

Radost z nového života, kterou získáváme díky oběti Ježíše Krista, nemusí být vyjádřena jen slovy. Tato série animovaných GIFů nám poskytuje živý obrázek toho, co je v našem životě možné díky Ježíši Kristu.

Aleluja za nový život

2. Korintským 5:17 – Protož jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.

stáhnout Zobrazit vše