#Aleluja za …

Radost z nového života, kterou získáváme díky oběti Ježíše Krista, nemusí být vyjádřena jen slovy. Tato série animovaných GIFů nám poskytuje živý obrázek toho, co je v našem životě možné díky Ježíši Kristu.

Aleluja za sňatá břemena

Matouš 11:28 – Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.

stáhnout Zobrazit vše