#Aleluja za …

Radost z nového života, kterou získáváme díky oběti Ježíše Krista, nemusí být vyjádřena jen slovy. Tato série animovaných GIFů nám poskytuje živý obrázek toho, co je v našem životě možné díky Ježíši Kristu.

Aleluja za život po smrti

1. Korintským 15:22 – Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou.

stáhnout Zobrazit vše