Přehrát video

The video player could not be built.

Zásadám pokoje vás může naučit #KnížePokoje

I více než 2 000 let poté, co Izaiáš nazval Ježíše Krista Knížetem pokoje, nám Ježíš Kristus může pomoci nalézt pokoj, pokud poznáme Jeho učení a budeme následovat Jeho příklad. Jak přináší pokoj vám? Podělte se o své zkušenosti a zážitky a o toto video, abyste druhým pomohli nalézt tentýž pokoj.
Proč je Svatý týden tak významný?
Poslední týden Spasitelova života změnil navždy celý svět. Zjistěte, jak nám události každého dne pomáhají vážit si Jeho zázračného poslání.

Jak se můžete zapojit ve své oblasti