ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Považují mormoni Bibli za písmo svaté a slovo Boží?

Oficiální odpověď

Mormoni věří Bibli, ctí ji a milují. Vnímáme ji jako mocný, důležitý, posvátný a svatý záznam, který je základem veškerého křesťanství. V Bibli nacházíme nepřeberné bohatství historie, nauk, příběhů, kázání a svědectví, jež všechny svědčí o tom, že Ježíš Kristus je božský Syn našeho Nebeského Otce. Bible je slovo Boží a pochází ze spisů svatých mužů Božích, které vznikaly na základě toho, jak na ně působil Duch Svatý. (Viz 2. Petrova 1:20–21) Stejným postupem jsme získali další svatá písma včetně Knihy Mormonovy, která Bibli podporuje a vyzdvihuje.