ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Čím se liší návštěva shromáždění od návštěvy chrámu?

Oficiální odpověď

Naše sborové domy jsou veřejná zasvěcená místa uctívání Boha, kde se mohou mormoni i návštěvníci setkávat, aby se modlili, studovali písma, přijímali svátost a učili se zodpovědnostem, které jako děti Boží mají. Chrám je doslova domem Páně, jak tomu bylo i v historii. (Viz 1. Královská 6:1, 37) Chrám je v prvé řadě zasvěceným místem, kde mohou být vykonávány posvátné obřady, které jsou nezbytné pro získání věčného života. Kvůli posvátnému charakteru tohoto místa mohou chrám navštěvovat pouze mormoni, kteří jsou poslušni Božích přikázání, a díky tomu jsou způsobilí ke vstupu do chrámu.