ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč jsou mormoni žádáni, aby věnovali své Církvi 10 procent svých příjmů?

Oficiální odpověď

Gordon B. Hinckley, předchozí president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl: „Naším hlavním zdrojem příjmu je dávný zákon desátku. Od svých lidí očekáváme, že zaplatí 10 procent svého příjmu, aby pomohli dílu Církve spět kupředu. Podivuhodné a úžasné na tom je, že oni ho platí. Nejde ani tak o ty peníze, jako o jejich víru. Stává se to výsadou a příležitostí, a nikoli břemenem. Naši lidé věří ve slovo Boží, jak je uvedeno v knize Malachiášově, že Pán otevře průduchy nebeské a vylije na ně tolik požehnání, že nebudou mít dost místa na to, aby je přijali. (Malachiáš 3:8–10) Svědectví Svatých posledních dnů z celého světa ohledně tohoto Pánova zákona pro financování Jeho díla jsou velmi mocná a dojemná.“