ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak Církev zajišťuje prostředky na svůj chod?

Oficiální odpověď

President Gordon B. Hinckley, předchozí president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl: „Naším hlavním zdrojem příjmu je odvěký zákon desátku. Od svých lidí očekáváme, že zaplatí 10 procent svého příjmu, aby pomohli dílu Církve spět kupředu. Podivuhodné a úžasné na tom je, že oni ho platí. Nejde ani o ty peníze, jako o jejich víru. Stává se to výsadou a příležitostí, a nikoli břemenem. Naši lidé věří ve slovo Boží, jak je uvedeno v knize Malachiášově, že Pán otevře průduchy nebeské a vylije na ně tolik požehnání, že nebudou mít dost místa na to, aby je přijali (Malachiáš 3:8). Svědectví Svatých posledních dnů z celého světa ohledně tohoto Pánova zákona pro financování Jeho díla jsou velmi mocná a dojemná.“