ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak vypadají bohoslužby mormonské církve? Mohou se návštěvníci přijít podívat na církevní shromáždění? Mohu navštívit bohoslužby?

Oficiální odpověď

Naše hlavní rodinná bohoslužba se nazývá shromáždění svátosti. Toto shromáždění se koná v našich kaplích každou neděli a trvá přibližně 70 minut. Návštěvníci jsou na bohoslužbě vítáni. Bohoslužbu běžně navštěvují rodiny, jsme tedy zvyklí na to, že se jí účastní i děti.

Typické shromáždění zahrnuje:

  • Náboženské písně: Náboženské písně zpívají všichni shromáždění (zpěvníky jsou k dispozici).
  • Modlitby: Modlitby pronášejí místní členové Církve.
  • Přijímání svátosti (svaté přijímání): Svátost se skládá z připraveného chleba a vody; nositelé kněžství svátost požehnají a roznesou shromážděným lidem.
  • Řečníci: Na shromáždění obvykle hovoří dva nebo tři předem pověření řečníci.

(Poznámka: Součástí našich bohoslužeb není vybírání finančních darů.)

Návštěvníci jsou také zváni k účasti na dalších částech nedělního shromáždění, které se konají buď před shromážděním svátosti, nebo po něm:

  • Třídy Nedělní školy jsou určeny pro každou věkovou skupinu, počínaje dvanáctiletými.
  • Primárky zajišťují společné setkání všech dětí i třídy rozdělené podle věku pro děti od 3 do 12 let.
  • Pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let jsou k dispozici jesle.
  • Shromáždění Mladých žen je rozděleno na třídy pro dívky ve věku od 12 do 18 let.
  • Shromáždění Pomocného sdružení je určeno ženám od 18 let.
  • Kněžská shromáždění navštěvují muži a chlapci od 12 let, kteří jsou rozděleni do tříd podle věku.