ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je to Kniha Mormonova?

Oficiální odpověď

Kniha Mormonova je další svědectví o tom, že Ježíš Kristus není smyšlená postava, ale že byl a je Božím Synem. Obsahuje záznamy učiněné dávnými proroky. Jeden z nich, prorok Lehi, žil v Jeruzalémě přibližně 600 let př. Kr. Bůh přikázal Lehimu, aby vedl malou skupinu lidí na americký kontinent. Tam vytvořili velkou civilizaci.

Bůh povolával i nadále mezi tímto lidem proroky. Kniha Mormonova je sbírkou záznamů učiněných proroky a zapisovateli tohoto lidu. Je pojmenována po Mormonovi, který byl jedním z jejich posledních proroků.

Tito proroci věděli o plánu, který Nebeský Otec připravil pro své děti, i o poslání Ježíše Krista. Zaznamenali, že Kristus se po svém vzkříšení zjevil lidem v Americe, učil je svému evangeliu a založil mezi nimi svou Církev. Kniha obsahuje učení Ježíše Krista a svědčí o Jeho Usmíření a o Jeho lásce. Podporuje a potvrzuje Bibli.

Kniha Mormonova je zakončena významným slibem, že ti, kteří ji budou číst a kteří se na ni budou v upřímné modlitbě ptát, obdrží poznání od Ducha Svatého, že je pravdivá. (Moroni 10:4.)