ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je to víra?

Oficiální odpověď

Mít víru znamená doufat „ve věci, které nejsou viděti, které jsou však pravdivé“. (Viz Kniha Mormonova, Alma 32:21, a Židům 11:1) Každý den jednáte na základě něčeho, v co doufáte, aniž byste viděli konečný výsledek. Podobně je tomu i s vírou.

Víra v Boha je mnohem více než jen teoretické přesvědčení o Jeho existenci. Mít víru v Boha znamená důvěřovat Mu, věřit Mu a být ochoten jednat na základě své důvěry v Něho. Je to zásada činu a moci.

Alma, prorok z Knihy Mormonovy, přirovnal víru k seménku. Pokud seménko zasadíte a budete o něj pečovat, vzklíčí a nakonec přinese plody, je-li to seménko dobré. (Alma 32:28–43.) Totéž platí i u víry. Pokud dodržujete Boží přikázání, studujete Jeho slovo a máte přání věřit v Krista, víra ve vašem nitru poroste.