ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Čemu mormoni věří ohledně Ducha Svatého? Kdo je to Duch Svatý?

Oficiální odpověď

Duch Svatý je členem Božstva, které dále tvoří Bůh Otec a Jeho Syn, Ježíš Kristus. Duch Svatý je za jedno s Otcem a Synem v poslání, je však samostatnou bytostí. Pán skrze Josepha Smitha zjevil:

Duch Svatý nemá tělo z masa a kostí, ale je bytostí Ducha. Kdyby tomu tak nebylo, Duch Svatý by v nás nemohl dlíti. (Nauka a smlouvy 130:22)

Zvláštním posláním Ducha Svatého je svědčit o Otci a Synu, zjevovat pravdu (Kniha Mormonova, Moroni 10:4, 5), utěšovat nás (Jan 14:26) a posvěcovat nás. Duch Svatý je božský průvodce a učitel.