ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč máte 12 apoštolů? Měli být na zemi pouze v době Ježíše Krista a neměli být nahrazeni apoštoly novými.

Oficiální odpověď

Z Nového zákona je zřejmé, že poté, co Ježíš ustanovil svých 12 apoštolů, tato skupina neboli Kvorum Dvanácti mělo pokračovat, jak víme z událostí zaznamenaných v 1. kapitole Skutků, kde 11 apoštolů vybralo pod Petrovým vedením Matěje jako nového apoštola, aby nahradil Jidáše.

Pavel, který je autorem mnoha knih v Novém zákoně, byl rovněž vybrán jako apoštol. Pavel popisuje, že církev je založena na základě apoštolském a prorockém (Efezským 2:19–20, a uvádí, že účelem apoštolů a proroků je přivést nás k jednotě víry (viz Efezským 4:11–14).
(Viz Apoštol v Průvodci k písmům)