ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč mormonští misionáři hlásají evangelium?

Oficiální odpověď

Spasitel učil své učedníky: „Protož jdouce, učte všecky národy.“ (Matouš 28:19) Členové Církve Ježíše Krista jakožto Jeho následovníci s nadšením hlásají tuto dobrou zprávu o Jeho znovuzřízeném evangeliu všem těm, kteří jsou ochotni jim naslouchat.

Carlos E. Asay, jeden z církevních vedoucích, řekl: „Mezi lidmi, v jejichž životě září světlo evangelia [lze vysledovat] jistý podivuhodný jev. Zdá se, že světlo pravdy téměř instinktivně vyvolává touhu ji sdílet. Když naši mysl obohatí nové poznání, přejeme si, aby to poznali i druzí; když je náš duch povznesen nebeským vlivem, přejeme si, aby to pocítili i druzí; a když náš život naplňuje dobro, přejeme si, aby druzí, obzvláště ti, které máme rádi, mohli získat obdobné zážitky.“

Možná jste již viděli misionáře na kolech nebo jak chodí ode dveří ke dveřím a hlásají evangelium. Usilovně se snaží najít ty, kteří by mohli mít zájem dovědět se více o Ježíši Kristu a o Božím plánu pro šťastný život. Misionáři slouží ve dvojicích, aby „v ústech dvou neb tří svědků stálo každé slovo“. (Matouš 18:16) Misionáři slouží na plný úvazek jako dobrovolníci po dobu 18 měsíců až 2 let.