ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč mormoni nemají placené duchovenstvo?

Oficiální odpověď

Členové jsou organizováni v místních kongregacích, které se nazývají sbory nebo odbočky. Tyto kongregace se organizují s ohledem na geografickou polohu a členové navštěvují sbor nebo odbočku poblíž svého bydliště. Členové kongregace se scházejí v neděli, aby uctívali Boha. Vedoucím kongregace je biskup nebo president odbočky. Za svou službu není placen, kongregaci slouží ve svém volném čase.

Vedoucí povolávají členy, aby sloužili v různých funkcích v kongregaci. Při udílení těchto povolání vedoucí usilují o božské vedení. Mezi funkce, do kterých může být člen povolán, patří učitel, vedoucí mládeže, referent atd. Členova služba přináší požehnání druhým a členovi poskytuje příležitost učit se a růst.

Sbor nebo odbočka představuje společenství, ve kterém členové navazují přátelství a navzájem si pomáhají. Členové se snaží řídit učením dávného proroka, který učil, že křtem dáváme najevo, že jsme „ochotni nésti si navzájem břemena svá, aby byla lehká“ a jsme „ochotni truchliti s těmi, kteří truchlí; ano, a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí“. (Kniha Mormonova, Mosiáš 18:8–9.)

Službou pomáhají členové jeden druhému nést jeho břímě, a projevují tak svou lásku.