ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Kdo byl Joseph Smith?

Oficiální odpověď

Joseph Smith ml. se narodil v roce 1805 ve městě Sharon v kraji Windsor ve státě Vermont Josephu Smithovi a Lucy Mack Smithové. Měl 10 sourozenců. Rodiče ho učili modlit se, číst Bibli a mít víru v Boha. Ve věku 14 let Joseph v odpověď na upřímnou modlitbu spatřil ve svém Prvním vidění Boha Otce a Jeho Syna, Ježíše Krista. Ve věku 17 let začali Josepha navštěvovat nebeští poslové, kteří ho připravovali na jeho roli při znovuzřízení Církve Ježíše Krista na zemi. Byl to prorok, podobně jako Mojžíš, Izaiáš a další proroci z biblické doby. Bůh ho posiloval, aby dokázal naplnit své poslání – podobně jako Jeremiáše, který řekl: „Ach, Panovníče Hospodine, aj, neumím mluviti, nebo dítě jsem. Ale Hospodin řekl mi: Neříkej, dítě jsem, nýbrž k čemuž tě koli pošli, jdi, a vše, cožť přikáži, mluv.“ (Jeremiáš 1:6–7)