ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč mormoni vykonávají křty za mrtvé?

Oficiální odpověď

Sám Ježíš, ačkoli byl bez hříchu, byl pokřtěn, aby naplnil veškerou spravedlivost a ukázal cestu celému lidstvu. (Viz Matouš 3:13–17; 2. Nefi 31:5–12.) Křest je tudíž nezbytný pro spasení v království Božím. Z Nového zákona se učíme, že křty za mrtvé byly vykonávány v době apoštola Pavla. (Viz 1. Korintským 15:29) Tato náboženská praktika byla znovuzřízena se založením Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Prorok Joseph Smith učil poprvé o obřadu křtu za mrtvé při smutečním proslovu během jednoho pohřbu v srpnu 1840. Přečetl velkou část z 1. Korintským,15. kapitoly, včetně verše 29, a oznámil, že Pán dovolí členům Církve, aby byli pokřtěni v zastoupení za své přátele a příbuzné, kteří opustili tento život. Řekl, že „záměrem plánu spasení je spasit každého, kdo je ochoten uposlechnout požadavků zákona Božího“. (Journal History of the Church, 15 Aug. 1840.)

Vzhledem k tomu, že mnozí lidé, kteří žili na zemi, neměli během svého pozemského života příležitost nechat se pokřtít někým s náležitou pravomocí, může být křest vykonán zástupně, což znamená, že nějaká žijící osoba může být pokřtěna v zastoupení za osobu zesnulou. Křty za mrtvé vykonávají členové Církve v chrámech po celém světě. Lidé se občas ptají, zda jsou při těchto křtech nějakým způsobem narušeny smrtelné pozůstatky zemřelého; nejsou. Zastupující osoba používá pouze jméno zesnulé osoby. Aby se zabránilo duplicitě, uchovává Církev záznam o zesnulých osobách, které byly pokřtěny. Někteří lidé se nesprávně domnívají, že když jsou vykonávány křty za mrtvé, jména zesnulých osob jsou zapisována do záznamů o členství v Církvi. Tak tomu není.