ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Je pravda, že podle Knihy Mormonovy se Ježíš po svém ukřižování a vzkříšení objevil v Severní Americe?

Oficiální odpověď

Kniha Mormonova hovoří o vzkříšeném Ježíši Kristu a o tom, jak navštívil své věrné následovníky v dávné Americe. Poté, co několikrát navštívil své učedníky ve Starém světě, sestoupil z nebe a zjevil se svým následovníkům v dávné Americe.

Kniha Mormonova popisuje, jak Ježíš Kristus během své návštěvy uzdravoval jejich nemocné, učil je svému evangeliu, žehnal jejich dětem a povolal dvanáct apoštolů, aby v Americe zorganizovali Jeho Církev. (3. Nefi 11:18; 3. Nefi 12:1–2.)