ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč mormoni provádějí ve svých chrámech zástupné křty?

Oficiální odpověď

Ježíš Kristus učil, že křest je nezbytnou podmínkou spasení všech těch, kteří kdy žili na zemi. (Viz Jan 3:5) Mnoho lidí však zemřelo, aniž by bylo pokřtěno. Jiní byli pokřtěni bez patřičné pravomoci. Protože Bůh je milosrdný, připravil pro všechny lidi způsob, jak mohou přijmout požehnání křtu. Vykonáváním zástupných křtů ve prospěch těch, kteří zemřeli, nabízejí členové Církve tato požehnání svým zemřelým předkům. Tito jedinci si pak v příštím životě mohou vybrat, zda přijmou či odmítnou to, co pro ně bylo vykonáno.