ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč považují někteří lidé mormonismus za sektu?

Oficiální odpověď

Jednou z definic slova ‚sekta‘, jež uvádí Websterův slovník, je „náboženství, které je považováno za neortodoxní“. Protože kořeny mormonismu nespočívají v odštěpení z nějaké katolické nebo protestantské církve, považují ho někteří za „neortodoxní“. Například definice Božstva podle Svatých posledních dnů se liší od Nicejského vyznání uznávaného většinou katolických nebo protestantských církví. Nálepku „sekty“ dávají Církvi obvykle její odpůrci ve snaze ji kritizovat či zdiskreditovat. Někdy jde nicméně prostě jen o charakterizaci, která se časem vžila v důsledku nedostatku porozumění. Taková nedorozumění často zmizí, když si lidé začnou uvědomovat, kolik z toho, čemu Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří a učí, je společné i dalším církvím. Například že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a že je Spasitel a Vykupitel světa, kterého milujeme a uctíváme. Když si lidé začnou na mormonech tohoto všímat a uvědomí si, jak to je, jejich názor na Církev se obvykle změní a dřívější domněnky jsou nahrazeny novým porozuměním.