ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Platí nějaká omezení na základě rasy nebo barvy pleti v souvislosti s tím, kdo se může stát členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a kdo může získat kněžství?

Oficiální odpověď

V souvislosti s členstvím v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů neexistují žádná omezení kvůli rase nebo barvě pleti. Stejně tak neexistují v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů žádná omezení kvůli rase nebo barvě pleti v souvislosti s udílením kněžství.

Oficiální prohlášení Církve uvádí: „.Každý věrný způsobilý muž v Církvi může obdržeti svaté kněžství s mocí používati jeho božskou pravomoc a těšiti se se svými milovanými z každého požehnání, jež z něho vyplývá, včetně požehnání chrámu. Podle toho všichni způsobilí mužští členové Církve mohou býti vysvěceni ke kněžství bez ohledu na rasu nebo barvu pleti.“
(Nauka a smlouvy, Oficiální prohlášení – 2.)

Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, potvrdil tuto zásadu, když hovořil na setkání organizace National Press Club ve Washingtonu D.C.: „Věříme v ono staré rčení, že když lidé přiloží ruku k dílu, práce jde snadněji. Máme laické kněžstvo a každý muž, který je toho hoden, je oprávněn toto kněžství obdržet.“