ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jaké je být mormonem?

Oficiální odpověď

Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč jsme zde na zemi, je to, abychom „mohli míti radost“. (2. Nefi 2:25.) Osobní modlitba, studium písma a návštěva církevních shromáždění nám pomáhá lépe porozumět tomu, že tím nejlepším způsobem, jak v tomto životě najít radost a štěstí, je poznat plán štěstí našeho Nebeského Otce – evangelium Ježíše Krista – a snažit se dodržovat Boží zákon. (Viz Přísloví 29:18)

Rodiny jsou základní součástí Božího plánu a v mnohém z toho, jak žijeme, se zaměřujeme právě na svou rodinu. O štěstí, které pociťujeme, se chceme podělit s každým, s kým jen můžeme – skrze službu, misionářskou práci a tím, že něčím přispějeme společnosti.