ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Kde je počátek mormonismu a Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Oficiální odpověď

Na jaře roku 1820 odešel čtrnáctiletý chlapec jménem Joseph Smith do lesíku poblíž svého domu v Palmyře ve státě New York, kde se modlil, aby zjistil, ke které církvi se má připojit. V odpověď na jeho modlitbu se mu zjevili Bůh Otec a Jeho Syn, Ježíš Kristus, způsobem, jakým se nebeské bytosti zjevovaly v biblické době prorokům jako byl Mojžíš nebo Pavel. Joseph se dozvěděl, že Církev původně založená Ježíšem Kristem během Jeho působení ve smrtelnosti již na zemi není.

Joseph Smith byl vyvolen Bohem, aby na zemi znovuzřídil Církev Ježíše Krista. V následujících deseti letech se Joseph setkal s dalšími nebeskými posly, přeložil Knihu Mormonovu darem a mocí Boží a obdržel pravomoc zorganizovat Církev. Církev byla zorganizována ve Fayette ve státě New York dne 6. dubna 1830 pod vedením Josepha Smitha. Dnes je z ní organizace, jež má členy a kongregace po celém světě.