ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jsou mormoni křesťané?

Oficiální odpověď

Gordon B. Hinckley, předchozí president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v letech 1995–2008, řekl:

„Jsme křesťané v pravém slova smyslu a stále více lidí si to uvědomuje. Kdysi, ať jste přišli kamkoli, o nás lidé říkali, že křesťané nejsme. Nyní si již uvědomují, že křesťané jsme a že jsme velmi vitálním a dynamickým náboženstvím založeným na učení Ježíše Krista. Samozřejmě přijímáme Ježíše Krista jako svého vedoucího, svého Krále a svého Spasitele. On je dominantní postavou historie světa, jediným dokonalým člověkem, který kdy kráčel po zemi, žijícím Synem žijícího Boha. Je naším Spasitelem a Vykupitelem a prostřednictvím Jeho smírné oběti nám byla dána možnost obdržet věčný život. Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se modlí a uctívají Boha ve jménu Ježíše Krista. On je středem naší víry a hlavou naší Církve. Kniha Mormonova je další svědectví o Ježíši Kristu a svědčí o Jeho božskosti, o Jeho životě a o Jeho Usmíření.“