ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Pomáhají mormoni jen ostatním mormonům?

Oficiální odpověď

Mnohé z toho, co se v Církvi dělá, má žehnat a pomáhat těm, kteří nejsou mormoni. Mormonská církev darovala od roku 1985, kdy o tom začala vést evidenci, více než jednu miliardu dolarů v hotovosti a materiální pomoc 167 různým zemím, kde bylo zapotřebí humanitární pomoci. V mnohých těchto zemích je jen málo mormonů nebo tam nejsou žádní, a jsou mezi nimi i země, které nejsou křesťanské. Dnes slouží po celém světě více než 85 000 mormonských misionářů. Veškerá jejich služba je zaměřena na ty, kteří nejsou mormoni. Joseph Smith učil, že máme „sytit hladové, odívat nahé, pečovat o vdovy, osušovat slzy sirotků, utěšovat ztrápené, ať již jsou z této církve, nebo z nějaké jiné, nebo vůbec z žádné.“